CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
 • en vi
 • Tư vấn & báo giá

  Thông tin Bà Nguyễn Thị Hoàn

  1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàn           Giới tính: Nữ     Quốc tịch: Việt Nam
  2. Ngày, tháng, năm sinh: 08/08/1983    Nơi sinh: Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
  3. CCCD: 026183002023        Ngày cấp: 29/04/2021         Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.  
  4. Nơi đăng ký HKTT: Khu HC15, Phường Liên Bảo, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
  5. Chỗ ở hiện tại: Khu HC15, Phường Liên Bảo, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
  6. Điện thoại:                                           Email:
  7. Trình độ văn hóa: 12/12
  8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:
  10. Quá trình làm việc:

  Thời gian

  Nơi làm việc

  Chức vụ

  Khen thưởng

  Kỷ luật

  Tháng 11 năm 2005-2010

  Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

  Kế toán thanh toán, kế toán thuế

  Không

  Năm 2011-2012

  Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

  Kế toán tổng hợp

  Không

  Từ 11/2013 đến nay

  Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

  Kế toán trưởng

  Không

  11. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Kế toán trưởng Công ty.

  12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.