CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
 • en vi
 • Tư vấn & báo giá

  Thông tin Bà Nguyễn Ngọc Lan

   

  1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Lan             Giới tính: Nữ              Quốc tịch: Việt Nam
  2. Ngày, tháng, năm sinh: 18/10/1984                Nơi sinh: Hòa Bình
  3. CCCD: 017184011825       Ngày cấp: 11/11/2021     Nơi cấp: CCSQLHC VTTXH
  4. Nơi đăng ký HKTT: Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
  5. Chỗ ở hiện tại: Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
  6. Điện thoại:                                                      Email: nlhvtc@gmail.com
  7. Trình độ văn hóa: 12/12
  8. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

  Thời gian

  Nơi đào tạo

  Chuyên ngành

  Khen thưởng

  Kỷ luật

  2002-2006

  Học viện Tài chính

  Cử  nhân - Tài chính doanh nghiệp

  Không

  2007-2010

  Học viện Tài chính

  Thạc sỹ - Tài chính doanh nghiệp

  Không

  1. Quá trình làm việc:

  Thời gian

  Nơi làm việc

  Chức vụ

  Khen thưởng

  Kỷ luật

  8/2006 – 7/2007

  Công ty cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS)

  Không

  8/2007– 5/2011

  Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)

   

   

     Không

  5/2011 – 12/2013

  Khối chiến lược và Phát triển Ngân hàng – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

     Không

  1/2014 – 2020

  Phòng chiến lược - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank)

  Chuyên gia

     Không

  3/2012 – T1/2019

  Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.

  Trưởng Ban kiểm soát

     Không

  T1/2019 – T1/2024

  Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

  Thành viên HĐQT

     Không

  T1/2019 – T2/2021

  Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

  Trưởng Ban kiểm toán nội bộ

     Không

  T10/2020 – nay

  Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

  Phó Tổng giám đốc

     Không

  T4/2021 – 01/04/2023

  Công ty TNHH MTV Xây dựng Sông Lô

  Giám đốc

     Không

  02/04/2023 – nay

  Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam

  Giám đốc

     Không

  Từ Tháng 01/2024 đến nay

  Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

  Thành viên HĐQT

     Không

  1. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
  2. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

  Stt

  Tên tổ chức

  Vị trí

  Thời gian bắt đầu nắm giữ vị trí

  1

  Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam

  Giám đốc

  02/04/2023 – nay

  2

  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Số 18

  Thành viên Ban kiểm soát