CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
 • en vi
 • Tư vấn & báo giá

  CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG SÔNG LÔ

  THÔNG TIN CHUNG

  Công ty TNHH MTV xây dựng Sông Lô được thành lập vào tháng 4 năm 2021 do VPID là chủ sở hữu 100% vốn – với mục tiêu là đơn vị thi công, xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng các Khu, Cụm công nghiệp và nhà xưởng do VPID là chủ đầu tư. Thông tin chi tiết bao gồm:

  •  Tên giao dịch: Công ty TNHH MTV Xây dựng Sông Lô
  •  Tên viết tắt: VXDSL
  • Tên tiếng anh: Song Lo Construction One Member Co., Ltd
  • Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Số điện thoại: (02113) 720 945                           Fax: (0211) 3845 944
  •  Mã số doanh nghiệp: 2500664764 do Sở KHĐT Tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu, ngày 29/04/2021.
  • Vốn điều lệ: 18.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ đồng).

  CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

  • Tên chủ sở hữu: Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (VPID)
  • Mã số doanh nghiệp: 2500 222 004
  • Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
  • Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Trung Kiên – Chức vụ: Tổng giám đốc

  NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

  • Xây dựng, thi công, hoàn thiện các công trình xây dựng hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp.

  CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY

  1. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  • Ông Trịnh Việt Dũng                           - Chủ tịch HĐTV
  • Ông Lê Tùng Sơn                               - Thành viên
  • Ông Văn Phụng Hà                             - Thành viên
  • Ông Phạm Hữu Ánh                           - Thành viên
  • Ông Phùng Văn Quý                          - Thành viên
  • Bà Nguyễn Ngọc Lan                         - Thành viên

  2. BAN GIÁM ĐỐC

  • Ông Nguyễn Anh Đệ                               - Giám đốc