CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
 • en vi
 • Tư vấn & báo giá

  Thông tin Ông Hoàng Đình Thắng

  1. Họ và tên: Hoàng Đình Thắng             Giới tính: Nam           Quốc tịch: Việt Nam
  2. Ngày, tháng, năm sinh: 05/01/1959    Nơi sinh: Hướng Đạo, Tam Dương, Vĩnh Phúc
  3. CCCD: 026059003220  Ngày cấp:13/05/2023     Nơi cấp: CCSQLHC về TTXH
  4. Nơi đăng ký HKTT: 15 ngõ 4, Phố Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội
  5. Chỗ ở hiện tại: 15 ngõ 4, Phố Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội
  6. Điện thoại:                                           Email: hothavina@gmail.com
  7. Trình độ văn hóa: 10/10
  8. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện hóa
  9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:
  10. Quá trình làm việc:

  Thời gian

  Nơi làm việc

  Chức vụ

  Khen thưởng

  Kỷ  luật

  1980-1988

  Trường Cao đẳng Hóa chất

   

  Giáo viên

   

  Không

  1988-1992

  Nhà máy sứ Teplice

   

  Cán bộ kỹ thuật

   

  Không

  1992-1999

  Công ty HANT

  Giám đốc

   

  Không

  1999 – 2020

   

   

  2020 đến nay

  Trung tâm thương mại Sapa

   

  • Tổng giám đốc

   

  • Chủ tịch Hội đồng quản trị

   

   

  Không

  2004 - 2016

  Hội Người Việt Nam tại CH Séc

   

  Chủ tịch

   

  Không

  2009-2014

  Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

   

  Ủy viên

   

  Không

  2014 đến nay

  Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

   

  Ủy viên Đoàn chủ tịch

   

  Không

  12/2015 đến Tháng 06/2017

  Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

  Thành viên HĐQT

   

  Không

  2016 đến nay

  Liên Hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu

  Chủ tịch

   

  Không

  06/2017 đến Tháng 01/2024

  Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

  Phó Chủ tịch HĐQT

   

  Không

  Từ Tháng 01/2024 đến nay

  Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

  Chủ tịch HĐQT

   

  Không

  1. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch HĐQT
  2. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

  Stt  

  Tên tổ chức

  Vị trí

  Thời gian bắt đầu nắm giữ vị trí

  1

  TTTM Sapa – Praha       (Công ty cổ phần Saparia)

   

  Chủ tịch Hội đồng quản trị

  Tháng 01.2020 đến nay

  2

  Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

   

  Ủy viên Đoàn chủ tịch

  Tháng 9.2014 đến nay

  3

  Liên Hiệp các Hội người Việt Nam tại Châu Âu

  Chủ tịch

  Tháng 10.2016 đến nay