CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
 • en vi
 • Tư vấn & báo giá

  Thông tin Ông Lê Tùng Sơn

  1. Họ và tên: Lê Tùng Sơn        Giới tính: Nam        Quốc tịch: Việt Nam
  2. Ngày, tháng, năm sinh: 07/03/1957   
  3. Nơi sinh: Sơn Tây, Hà Nội
  4. CCCD: 001057007980        Ngày cấp: 10/07/2021    Nơi cấp: CCSQLHC VTTXH
  5. Nơi đăng ký HKTT: 463/17/6 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
  6. Chỗ ở hiện tại: 463/17/6 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
  7. Điện thoại:                         Email: hoangyle@yahoo.com
  8. Trình độ văn hóa: 12/12
  9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy công trình
  10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

  Thời gian

  Nơi đào tạo

  Chuyên ngành

  Khen thưởng

  Kỷ luật

  1974 – 1979

  Học viện kỹ thuật

  quân sự

   

   

     Không

  1. Quá trình làm việc:

  Thời gian

  Nơi làm việc

  Chức vụ

  Khen thưởng

  Kỷ luật

  1980 – 2007

  Bộ Tư lệnh Công

  Binh, Bộ Quốc Phòng

   

   

  Không

  2007 –30/5/2011

  Công ty CP Phát triển

  hạ tầng Vĩnh Phúc

  TV HĐQT

  kiêm Phó TGĐ

   

   

  Không

  01/6/2011

  đến Tháng 01/2024

  Công ty CP Phát triển

  hạ tầng Vĩnh Phúc

  TV HĐQT

   

  Không

  T5/2016 –

  31/12/2020

  Công ty CP Phát triển

  hạ tầng Vĩnh Phúc

  Tổng giám đốc

   

  Không

  Từ Tháng 01/2024 - đến nay

  Công ty CP Phát triển

  hạ tầng Vĩnh Phúc

  TV HĐQT

   

  Không

   

  1. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT

      13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không