CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
 • en vi
 • Tư vấn & báo giá

  Thông tin Ông Phạm Hữu Ánh

  1. Họ và tên: Phạm Hữu Ánh        Giới tính: Nam         Quốc tịch: Việt Nam
  2. Ngày, tháng, năm sinh: 24/08/1965     Nơi sinh: Bệnh viện Hà Đông, Hà Nội
  3. CCCD: 001065013305     Ngày cấp: 21/04/2021   Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
  4. Nơi đăng ký HKTT: 112D tập thể 3 tầng, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội
  5. Chỗ ở hiện tại: 29A Trần Nhật Duật, Phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  6. Điện thoại:                     Email: antonpham10@gmail.com
  7. Trình độ văn hóa: 12/12
  8. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư, cử nhân kế toán
  9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

  Thời gian

  Nơi đào tạo

  Chuyên ngành

  Khen thưởng

  Kỷ luật

  1996-2001

  Học tập và làm việc tại Nga

  Không

   

  1. Quá trình làm việc:

  Thời gian

  Nơi làm việc

  Chức vụ

  Khen thưởng

  Kỷ luật

  2002-2004

  Công ty TNHH LT

  Nhân viên

  Không

  2004-2005

  Công ty TNHH LT

  Phó Giám đốc

  Không

  2006-2010

  Công ty TNHH LT

  Giám đốc

  Không

  T1/2019

  đến nay

  Công ty CP phát triển

  hạ tầng Vĩnh Phúc

  Thành viên HĐQT

  Không

  T1/2021

  đến Tháng 01/2024

  Công ty CP phát triển

  hạ tầng Vĩnh Phúc

  Thành viên độc lập

  HĐQT kiêm Phó chủ

  nhiệm Ủy Ban kiểm toán

   

  Không

  Từ Tháng 01/2024 đến nay

  Công ty CP phát triển

  hạ tầng Vĩnh Phúc

  Thành viên độc lập

  HĐQT kiêm Chủ

  nhiệm Ủy Ban kiểm toán

   

  Không

   

  1. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm toán
  2. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.