CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
 • en vi
 • Tư vấn & báo giá

  Thông tin Ông Phùng Văn Quý

  1. Họ và tên: Phùng Văn Quý                        Giới tính:Nam             Quốc tịch: Việt Nam
  2. Ngày, tháng, năm sinh: 01/09/1958                Nơi sinh: Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
  3. CCCD: 026058001690   Ngày cấp: 01/05/2021 Nơi cấp: CCSQLHC VTTXH
  4. Nơi đăng ký HKTT: 116 đường Hùng Vương, Hội Hợp, TP Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  5. Chỗ ở hiện tại: 116 đường Hùng Vương, Hội Hợp, TP Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  6. Điện thoại:                                                     Email: phungvanquy_vpid@yahoo.com
  7. Trình độ văn hóa: 12/12
  8. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

  Thời gian

  Nơi đào tạo

  Chuyên ngành

  Khen thưởng

  Kỷ luật

  Từ năm 1986 đến 1991

  Trường Đại học mỏ Matxcơva Liên bang Nga (Liên Xô cũ)

   

  Kinh tế

  Không

  Không

  Từ năm 1992 đến 2000

  Làm việc tại Liên bang Nga

  1. Quá trình làm việc:

  Thời gian

  Nơi làm việc

  Chức vụ

  Khen thưởng

  Kỷ luật

  1980

  Viện luyện kim mầu (nay là Viện khoa học Mỏ và Luyện kim, Bộ Công thương)

  Kỹ thuật viên

  Không

  1981 - 1983

       Đi bộ đội

  NV quân khí

  Không

  1984 – 1985

  Viện Luyện Kim Mầu (nay là Viện khoa học Mỏ và Luyện kim, Bộ Công thương)

  Kỹ thuật viên

  Không

  2001 – 2003

  Viện khoa học Mỏ và Luyện Kim, Bộ Công thương

  Phân tích KT -  TC dự án

  Không

  Năm 2003 đến tháng 8/2006

  Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

  Giám đốc Ban quản lý dự án

  Không

  Từ tháng 9/2006 đến tháng 3/2011

  Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

  Phó Tổng giám đốc

  Không

  Từ tháng 4/2011 đến tháng 04/2016

  Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

  Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

  Không

  Từ tháng 05/2016 đến Tháng 01/2024

  Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

  Thành viên HĐQT

  Không

  Từ Tháng 05/2016 đến nay

  Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

  Trưởng Ban nghiên cứu đầu tư

  Không

  Từ Tháng 01/2024 đến nay

  Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

  Thành viên HĐQT

  Không

  1. Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có): Thành viên HĐQT
  2. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

  Stt

  Tên tổ chức

  Vị trí

  Thời gian bắt đầu nắm giữ vị trí

  1

  Công ty CP Xây dựng và Thương mại Vĩnh Sơn

  Chủ tịch HĐQT

  Từ 2019 đến nay