CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
 • en vi
 • Tư vấn & báo giá

  Thông tin Ông Trịnh Việt Dũng

  1. Họ và tên: Trịnh Việt Dũng                            Giới tính: Nam        Quốc tịch: Việt Nam
  2. Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/1958                Nơi sinh: Hà Nội
  3. Số CCCD: 001058018655, Ngày cấp: 30/09/2020, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
  4. Nơi đăng ký HKTT: 47 Hàng Đào – Hà Nội
  5. Chỗ ở hiện tại: 47 Hàng Đào – Hà Nội
  6. Điện thoại:                                                     Email: tamvietcz@gmail.com
  7. Trình độ văn hóa: 12/12
  8. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kỹ thuật
  9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

  Thời gian

  Nơi đào tạo

  Chuyên ngành

  Khen thưởng

  Kỷ luật             

  1975 – 1980

  Đại học Bách khoa Hà Nội

   

   

  Không

  1. Quá trình làm việc:

  Thời gian

  Nơi làm việc

  Chức vụ

  Khen thưởng

  Kỷ luật

  1984 – 1987

  Viện kỹ thuật nhiệt đới – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

   

   

  Không

  1988 – 1999

  Cộng hòa Séc

  Nghiên cứu sinh

   

  Không

  1999 – Nay

  Cộng hòa Séc

  Làm kinh doanh;

  Nguyên Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Cộng hòa Séc

   

  Không

  Tháng 6/2009 – Tháng 8/2010

  Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

  Chủ tịch HĐQT

   

  Không

  Tháng 8/2010 – Tháng 10/2013

  Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

  Thành viên HĐQT

   

  Không

  Từ Tháng 11/2013 đến Tháng 01/2024

  Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

  Chủ tịch HĐQT

   

  Không

  01/01/2021 – 30/06/2021

  Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

  Người đại diện theo pháp luật

   

  Không

  Từ Tháng 01/2024 đến nay

  Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

  Phó chủ tịch HĐQT

   

  Không

  1. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Chủ tịch HĐQT
  2. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

  Stt

  Tên tổ chức

  Vị trí

  Thời gian bắt đầu nắm giữ vị trí

  1

  Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18

  Thành viên HĐQT

   

  2

  Công ty CP Thủy điện Trung Thu

  Thành viên HĐQT

   

  3

  Công ty CP Trung Anh

  Thành viên HĐQT

   

  4

  Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ cao Hòa Bình

  Chủ tịch HĐQT