CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
 • en vi
 • Tư vấn & báo giá

  Thông tin Bà Nguyễn Thùy Linh

  1. Họ và tên: Nguyễn Thùy Linh        Giới tính: Nữ      Quốc tịch: Việt Nam
  2. Ngày, tháng, năm sinh: 24/02/1988     Nơi sinh: Hà Nội
  3. Số CCCD: 001188023540      Ngày cấp: 26/01/2022      Nơi cấp: CCSQLHCVTTXH
  4. Nơi đăng ký HKTT: Tổ 44, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
  5. Chỗ ở hiện tại: Tổ 44, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
  6. Điện thoại:                      Email: Linhnt70@fe.edu.vn
  7. Trình độ văn hóa: 12/12
  8. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
  9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:
  10. Quá trình làm việc:

  Thời gian

  Nơi làm việc

  Chức vụ

  Khen thưởng

  Kỷ luật

   

   

  2010-2012

  Dự án phát triển

  kinh tế vĩ mô

  tại Tổ chức

  Hợp tác quốc tế

  CHLB Đức (GIZ)

   

   

  Chuyên viên

   

  Không

  2014-2015

  Công TNHH J-mart  

  Chủ sở hữu

   

  Không

  2018-2019

  Trường Đại học

  Greenwich Việt Nam.

  (cơ sở Hà Nội)

  Chủ nhiệm

  Bộ môn QTKD

   

  Không

  2015 – Nay

  Trường Đại học

  Greenwich Việt Nam

  Giảng viên cơ hữu

   

  Không

   

  T1/2022-T1/2024

  Công ty CP phát triển 

  hạ tầng Vĩnh Phúc

  Thành viên độc

  lập HĐQT,

  Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm toán

   

  Không

  Từ T1/2024 đến nay

  Công ty CP phát triển 

  hạ tầng Vĩnh Phúc

  Thành viên độc

  lập HĐQT,

  Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm toán

   

  Không

   

  1. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên độc lập HĐQT kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm toán
  2. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

  STT

  Tên tổ chức

  Vị trí

  Thời gian bắt đầu nắm giữ vị trí

  1

  Trường Đại học Greenwich Việt Nam

  Chủ nhiệm bộ môn kiêm giảng viên cơ hữu của bộ môn Quản trị kinh doanh

  2015