CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
 • en vi
 • Tư vấn & báo giá

  Diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ hoá chất tại nhà máy XLNT KCN Khai Quang

 • Ngày 16/08/2021
 • Theo điều 37, luật hóa chất quy định “Hàng năm các cơ sở hóa chất phải xây dựng lực lượng ứng phó tại chỗ và phải thường xuyên huấn luyện và thực hành diễn tập các phương án ứng phó sự cố hóa chất.

  Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Bộ phận Nhà máy Xử lý nước thải( XLNT) KCN Khai Quang phối hợp với đơn vị đào tạo an toàn lao động và ứng phó sự cố thực hiện diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại nhà máy XLNT.

  Công tác đào tạo và diễn tập ứng phó sự cố được Công ty đặc biệt chú trọng và phối hợp tổ chức hàng năm.
  Đào tạo an toàn lao động và ứng phó sự cố
  • Nội dung chính thực hiện trong buổi diễn tập:
  1. Lập kế hoạch giả định về sự cố tràn đổ hóa chất.
  2. Phương án thông báo, liên lạc, huy động lực lượng và trang thiết bị tại chổ.
  3. Phân công nhiệm vụ, trang thiết bị bảo hộ.
  4. Xác định loại hóa chất tràn đổ, thực hiện thu gom.
  5. Xử lý hóa chất đã thu gom.
  6. Tổng kết, nhận xét, báo cáo.
  • Một số hình ảnh diễn tập:
  Giả định về sự cố tràn, đổ hoá chất trong ca trực của nhân viên vận hành hệ thống
  Xác định loại hoá chất tràn đổ, thực hiện thu gom
  Tổng kết, nhận xét công tác diễn tập ứng phó sự cố

  Ngoài việc tuân thủ những quy định của pháp luật, việc thực hiện diễn tập ứng phó sự cố còn trang bị kỹ năng cho cán bộ công nhân, cán bộ làm công tác an toàn của đơn vị củng cố kiến thức về thông tin của từng loại hóa chất, qua đó đảm bảo tối đa khả năng phản ứng của công nhân viên và giảm thiểu tác động đến con người và môi trường.

  Bài: Admin ; Ảnh: Nhà máy XLNT KCN Khai Quang

   Bài viết liên quan