CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
 • en vi
 • Tư vấn & báo giá

  Bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi người đại diện pháp luật của công ty

 • Ngày 22/07/2021
 • Theo Quyết định số 1506.5/2021/NQ-HĐQT/IDV ngày 16-06-2021 của HĐQT IDV, ông Phạm Trung Kiên, quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc. Ông Phạm Trung Kiên giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh phúc nhiệm kỳ 5 năm và làm Người đại diện pháp luật cho Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc từ 01/07/2021.

  Ông Pham Trung Kiên được Bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 5 năm

  Ông Phạm Trung Kiên được đánh giá là cán bộ được đào tạo bài bản, được rèn luyện, trưởng thành qua nhiều vị trí công tác khác nhau, trong đó nhiều năm đảm nhiệm vị trí Giám đốc VPID Hà Nam.

  Lễ bổ nhiệm Ông Phạm Trung Kiên giữ chức Tổng Giám Đốc VPID

  HĐQT tin tưởng ông Phạm Trung Kiên sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cầu thị, lắng nghe để cùng tập thể cán bộ lãnh đạo làm cho VPID phát huy được truyền thống 18 năm qua, xây dựng  VPID trở thành doanh nghiệp thương hiệu tốt nhất về mọi mặt trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, môi trường. Đem lại giá trị cao nhất cho nhà đầu tư tạo thật nhiều phúc lợi Doanh nghiệp góp phần vào phát triển sản xuất phục vụ tốt lợi ích cho cộng đồng.

  Bài: Admin ; Ảnh: VPID

   Bài viết liên quan