CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
 • en vi
 • Tư vấn & báo giá

  Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc báo cáo kết quả tổng kết kinh doanh năm 2021

 • Ngày 17/11/2021
 • Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (VPID) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2021 với nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra cho cả năm. Hoạt động kinh doanh được điều hành linh hoạt giúp vượt qua làn sóng thứ 4 của đại dịch.

  VPID vừa công bố báo cáo tài chính năm 2021 với nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra

  Năm 2021 vừa qua cũng là năm đánh dấu nhiều thách thức đối với công ty trong bối cảnh dịch Covid 19 bùng phát trên diện rộng, tác động mạnh mẽ đến đời sống người dân cũng như kìm hãm các hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Ứng phó với tình hình này, VPID cũng đã có nhiều biện pháp nhằm duy trì hoạt động kinh doanh và khắc phục những ảnh hưởng của dịch bệnh.

  Với kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt ở hầu hết các mảng chính, kết thúc năm tài chính 2021, lợi nhuận sau thuế của công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (VPID) đạt 156, 5 tỷ đồng. Cụ thể:

  • Doanh thu từ vận hành KCN đạt 120,92 tỷ đồng.
  • Doanh thu hoạt động tài chính đạt 61,77 tỷ đồng.

                                                                                                                   Nguồn: Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán hợp nhất

  Nguồn lợi nhuận sau thuế riêng lẻ của công ty đạt 143,76 tỷ đồng. Cụ thể:

  • Doanh thu từ vận hành KCN đạt 59,08 tỷ đồng.
  • Doanh thu hoạt động tài chính 127,16 tỷ đồng.

                                                                                                                   Nguồn: BCTC đã kiểm toán riêng lẻ

  Song song với việc điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả trong giai đoạn nhiều thách thức, VPID cũng chú trọng vào những dự án đầu tư mới như Dự án KCN Sông Lô II; Dự án CCN Hồng Đức; Dự án KCN Châu Sơn tại Hà Nam…..Với phương châm xây dựng đơn vị cho thuê hạ tầng tốt nhất khu vực miền Bắc, VPID luôn nỗ lực để hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho khách hàng, doanh nghiệp thuê đất sản xuất, nắm bắt cơ hội không ngừng mở rộng quy mô, địa bàn và lĩnh vực kinh doanh.

  VPID luôn nỗ lực để hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho khách hàng, doanh nghiệp thuê đất sản xuất, nắm bắt cơ hội không ngừng mở rộng quy mô, địa bàn và lĩnh vực kinh doanh.

  Bên cạnh việc duy trì ổn định sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, VPID vẫn tích cực thực hiện nhiều hoạt động cộng đồng, chung tay vượt qua đại dịch. Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ quỹ Vắc xin Việt Nam, VPID cũng đã ủng hộ 300.000.000 VĐN cho Quỹ Vắc xin phòng chống Covid – 19.

  VPID c ủng hộ 300.000.000 VĐN cho Quỹ Vắc xin phòng chống Covid – 19.

  Với những kết quả về tăng trưởng quy mô, lợi nhuận của năm 2021, VPID đang hướng tới mục tiêu mới, vượt bậc trong năm 2022.

   Bài viết liên quan