CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
 • en vi
 • Tư vấn & báo giá

  Tin tức

 • VPID trao tặng 25.000 bộ Kit test nhanh Covid-19 cho UBND Tỉnh Vĩnh Phúc 15/12/2021
  • VPID trao tặng 25.000 bộ Kit test nhanh Covid-19 cho UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

   Là một trong những doanh nghiệp luôn tiên phong trong công tác phòng dịch Covid-19, Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc xác định được vai trò và nhiệm vụ của mình với cộng đồng và xã hội trước đại dịch. Qua đó, sẵn sàng đầu tư ngân sách để thực hiện trách nghiệm xã hội, đồng hành cùng tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”.

 • Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc báo cáo kết quả tổng kết kinh doanh năm 2021 17/11/2021
 • Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện và hợp đồng tín dụng tài trợ dự án Khu công nghiệp (KCN) Sông Lô II trị giá 1.000 tỷ đồng 17/11/2021
 • Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) thông báo trả cổ tức 15% bằng tiền mặt 11/11/2021